Connect with us

Om Russ.no

Nettsidene har utviklet seg mye siden åpningen, mye bygget på responsen fra russen selv. Besøkstallene har steget jevnlig, og ser ennå ikke ut til å flate seg ut. Russ.no har gått fra å være et lite nettsted som årets russ besøkte til å bli et infosted hvor både russ, journalister og menigmann henvender seg for å hente informasjon. Medlemssidene viser seg også å være et sted yngre skoleelever ser fram til å kunne delta i – noe som gleder oss som driver sidene. Vi håper på et stort besøk av årets russ og ønsker all russ velkommen til Russ.no!

Nettstedet Russ.no eies og driftes av Russeservice AS. Redaksjonen består av personer med ulik alder og bakgrunn.

Informasjon om opphavsrett

Etterlikninger og kopier av tekst, bilder, kildekode, e.l. vil kunne være ulovlig, jfr. Åndsverksloven. Etterlikninger av produkter, bestillingsmateriale, e.l. vil kunne være ulovlig jfr. Åndsverksloven, Markedsføringsloven og Mønsterloven. Enhver ulovlig overtredelse vil bli forfulgt rettslig, og erstatning vil eventuelt bli krevd.

Russ.no og Russeservice AS, 2002-2011.

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

To Top