Connect with us

Lys & Lyd

Konsert Teknikk

Konsert Teknikk

TPA Norway AS leverer det beste lydanlegget til deres buss. Vi har lang erfaring fra lyd/lys/scene og eventer, og tilbyr full skreddersydd pakke i samråd med deres buss.
Vi tilbyr innendørs og utendørs lydrigg, lys, aggregat, installasjon, 24/7 service hele russetiden og har et tett samarbeid med flere sjåfører. Ta kontakt for uforpliktende tilbud/befaring post@tpa-pro.no eller gå inn på våre hjemmesider: www.tpa-pro.no

KONTAKT INFO

To Top