Connect with us

Mulig feil med verifisering mot Folkeregisteret

Det er kan være flere muligheter for at du ikke får godkjent navn og adresse mot folkeregisteret.

Setter her opp de vanligste årsakene til at det ikke blir godkjent:

1. Navn er ikke korrekt skrevet.

a) Pass på at alle navn er korrekt stavet, ingen forkortelser.
b) Sjekk gjerne hva som står i Passet ditt. Der skal ditt fulle navn stå oppført.
c) Pass på at Etternavn kun inneholder etternavnet. De aller fleste i Norge har kun 1 – et – etternavn. Alt annet skal stå i Fornavn.
d) Pass på at Fornavn inneholder alle fornavn og mellomnavn.

2. Adressen er ikke korrekt skrevet.

a) Pass på at hele adressen er med.
b) Ikke bruk forkortelser som “v.” for vei/veien og “gt.” for gate/gaten.
c) Bruk mellomrom mellom nummer og bokstav, f.eks. “Russeveien 2015 B”.
d) Bor du ikke på en gateadresse kan det allikevel være registrert en adresse på deg i Folkeregisteret. Sjekk hva som er registret på deg ved å gå inn på denne linken, Folkeregisteret

3. Personnummer er ikke korrekt.

Personnummeret skal kun inneholde tall og ingen bindestrek/mellomrom, f.eks. 01019612345 og ikke 010196-12345/010196 12345

 

 

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

To Top