Connect with us

Russetips

Derfor skjer det festvoldtekter, og slik kan du være med hindre flere.

Russetiden er en viktig markering av at 13 års skolegang nærmer seg slutten. Men med økende inntak av alkohol øker også risikoen for voldtekt og andre seksuelle overgrep. Kripos sin statistikk viser at nesten halvparten av alle voldtekter her til lands er festvoldtekter (48 prosent), og både overgriper og den utsatte er som regel unge, det vil si under 25 år. Samtidig viser undersøkelser der ungdom er intervjuet at seksualundervisningen i skolen er for dårlig. Ungdommen trenger mer kunnskap om samtykke og det å være i stand til å sette grenser for seg selv, ifølge voldtektsrapporten «De som er med på leken» fra Redd Barna i desember 2015.

 

Det å sette grenser for seg selv – og respektere andres grenser – er det dette handler om. Skillet mellom sex og overgrep går nettopp på dette. Hvis den ene parten er bevisstløs eller halvsover, er ikke vedkommende i stand til å sette grenser for seg selv. Hvis du da prøver deg, bryter du ikke bare motpartens grenser, du er også på vei til å begå en straffbar handling.  «Ja betyr ja»-kampanjen fokuserer på at det skal være helt klart at begge parter vil ha sex.

 

Kampanjen har vært et viktig opplysningstiltak og sånn sett bidratt til å fjerne skam, skyld, myter og tabuer rundt overgrep i russetiden. Økt fokus på viktigheten av samtykke til sex vil på sikt bidra til å endre holdninger blant ungdom. Når i underkant av én av ti norske kvinner oppgir å bli voldtatt er det avgjørende at dagens ungdom bevisstgjøres egne og andres grenser i forhold til kropp og sex.. Da politikerne i valgkampen 2017 ble spurt om hva de anså som de viktigste tiltakene for å bekjempe voldtekt, pekte samtlige politikere på nettopp holdningsskapende arbeid.

 

Våren 2017 har sanitetskvinner vært rundt på videregående skoler over hele landet og snakket med ca. 9000 russ – flere steder i tett samarbeid med russestyrene. Dette var tredje året på rad med skolebesøk. Under skolebesøkene har sanitetskvinnene holdt et kort foredrag på 10-15 minutter om dette med samtykke til seksuelle relasjoner. Tilbakemeldingene fra russen, rektorer og helsesøster er at dette er informasjon elevene selv etterspør. Etter foredragene har det kommet mange spørsmål fra russen til sanitetskvinnene om hvor grensen mellom overgrep og sex faktisk går.

 

Samtidig med skolebesøkene har Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) hatt en storstilt kampanje på Instagram og Facebook. I snitt var det 30.000 brukere i uka i sosiale medier i kampanjeperioden, som var fra påske og fram til 17. mai 2017. For å skape oppmerksomhet rundt kampanjen har N.K.S. delt ut gratis profilgensere til TV-kjendiser, musikere og unge samfunnsaktører som russen ser opp til. Blant annet stilte skuespillerne i NRK-serien SKAM opp som ambassadører for kampanjen våren 2017.

More in Russetips

To Top