Connect with us

Musikk

Russen og Amnesty markerer FNs dag mot vold mot kvinner 25. oktober:

Ta voldtekt på alvor!

 

  1. november er FNs internasjonale dag mot vold mot kvinner. Det er en dag der vi skal ha et særlig fokus på at voldtekt er et kjempeproblem i Norge, som vi er nødt til å ta på alvor.

 

Hvor mange er utsatt?

Rapporten “Vold og voldtekt i Norge” er den første omfangsundersøkelsen om voldtekt i Norge. Ifølge rapporten har nær 1 av 10 kvinner i Norge blitt utsatt for voldtekt. Halvparten ble voldtatt før de fylte 18.

 

Hvem er utsatt?

Nasjonal og internasjonal forskning bekrefter at unge jenter er særlig sårbare for å bli utsatt for voldtekt. Kriminalpolitiets (Kripos) sin rapport om voldtektssituasjonen i Norge i 2012 viser at antallet voldtektsanmeldser er økende. I de aller fleste tilfellene kjenner den utsatte og gjerningspersonen hverandre fra før av. Førti prosent av de anmeldte voldtektene skjer i forbindelse med fest. Unge jenter mellom 17 og 25 år har høyest risisko for å bli utsatt for voldtekt.

 

Hvor går grensen?

Kripos skriver: «Det blir gjerne ikke benyttet vold, men gjerningspersonen utnytter offerets manglende evne til å gjøre motstand». I dag vil mange av disse anmeldelsene dermed ende med henleggelse, fordi overgrepet faller utenfor den eksisterende juridiske definisjonen av voldtekt som forutsetter bruk av vold. Og det er her de såkalte «gråsonene» dukker opp. Hvor går grensene? Hva er egentlig en voldtekt?

 

Vi trenger: lovendring!

Internasjonale menneskerettighetsstandarder fastslår helt entydig at voldtekt er sex uten samtykke. Et nei er et nei – alltid og uansett.

 

Amnesty har lenge kjempet for at voldtektsbestemmelsen i den norske straffeloven skal komme i samsvar med menneskerettighetene. Det er viktig at straffeloven sier svart på hvitt at det å ha seksuell omgang med en person som ikke har gitt sitt samtykke er en voldtekt. Nå venter vi på at Justisdepartmenetet skal legge fram sitt varslede forslag om lovendring.

 

Vi trenger: holdning og handling!

Men vi trenger ikke vente på at dette lovforslaget blir vedtatt for å kunne være tydelig på at enhver har rett til å bestemme over sin egen kropp og seksualitet. Seksuell omgang uten samtykke er voldtekt.

 

Pass på deg selv – og på hverandre!

Er du i tvil, så spør. En person som sover eller som er svært beruset er ikke i stand til å gi samtykke. Får du ikke et klart svar, trekk deg unna. Et nei er et nei. Kun et ja er et ja.

 

Pass på at kameraten din ikke våkner opp som voldtektsmann i morgen, fordi han ikke skjønte hvor grensen gikk.

 

Er du usikker på om venninnen din er med på noe hun ikke egentlig ønsker, så bryt inn og spør

 

Bare overgriper har ansvar!

Men vi kan gjøre mer for å kjempe mot voldtekt. Det vi kan gjøre nå, alle sammen, er å jobbe med holdningene våre. Ifølge en holdningsundersøkelse fra Amnesty i 2013 mener 28 prosent av norske menn at ei jente er delvis ansvarlig for å ha blitt voldtatt om hun flørtet åpenlyst med mannen i forkant. Hver femte jente mener det samme.

 

Det blir for dumt. Vi må plassere ansvaret for en voldtekt der det hører hjemme – hos overgriperen som begår handlingen – ikke den som blir utsatt.

 

Vil du bli vite mer om Amnestys kampanje mot voldtekt?

 

Se på amnesty.no/russ2015

så finner du informasjon om hvordan du kan delta!

 

 

Continue Reading
Advertisement
You may also like...

More in Musikk

To Top