Connect with us

Russ

Amnesty og russen sammen mot voldtekt!

 

«Sex er deilig, når man har lyst, men voldtekt når det foregår uten samtykke.»

Med dette slagordet samarbeider Amnesty, russetreff og utstyrsleverandører også i år om en holdningsskapende kampanje mot voldtekt. Kampanjen skal skape en større åpenhet rundt seksualitet og overgrep, og mobilisere unge voksne til å ta ansvar for hverandre under russetiden.

Med foredrag, synliggjøring i sosiale medier og strykemerker til russedressen vil Amnesty International og russeorganisasjonene bryte taushet og tabu, og snakke med unge mennesker om betydningen av å respektere egne og andres grenser.

– Alle har rett til å bestemme selv over egen kropp og seksualitet, sier generalsekretær John Peder Egenæs i Amnesty International i Norge.

– En voldtekt er å frata et annet menneske denne retten. Det er et svært alvorlig brudd på menneskerettighetene.

 

Russen tar ansvar
Ifølge Kripos’ rapport «Voldtektssituasjonen 2014» skjer 48 prosent av de anmeldte voldtektene i Norge i forbindelse med fest. Her blir det ofte ikke brukt vold, men overgriperen utnytter offerets sårbarhet og manglende evne til å gjøre motstand. Unge jenter mellom 17 og 25 år har høyest risiko for å bli utsatt for voldtekt.

– Voldtekt i Norge er et omfattende samfunnsproblem. Amnesty International er derfor svært glade for at russens organisasjoner tar et tydelig samfunnsansvar og deltar i Amnestys kampanje mot voldtekt, sier John Peder Egenæs.

– Erfaringene fra årets kampanje viser at russen har et stort engasjement, og har gjort denne holdningsskapende kampanjen mot voldtekt til sin egen.

 

nei-er-nei-2

 

I år distribuerte Amnesty og russeorganisasjonene 60.000 strykemerker til russ over hele landet. Bukser og busser rullet inn i russefeiringen med påskriften “Nei er Nei” og markerte kampanjens fokus på retten til å bestemme over egen kropp og seksualitet. Engasjementet blant russen fikk mye oppmerksomhet i media.

 

Sex uten samtykke= voldtekt
Ikke alle unge synes det er like lett å forstå hva en annen person har lyst til å være med på.

– Nei er nei, og et nei skal alltid respekteres, uansett. Men samtykke er ikke bare fraværet av et nei. Et samtykke skal bekrefte ønsket om å ha sex med et tydelig ja. Er du i tvil, så spør, sier Egenæs.

 

Ta vare på hverandre!
Russefeiringen skal være en morsom og fin tid for alle.

– Vi håper russen tar godt vare på hverandre i russetiden. Om du ser noen av dine venner er med på noe de ikke egentlig ønsker eller bør gjøre, så bryt inn og spør hva som skjer. Det er viktig å ta ansvar, avslutter Egenæs.
Tryvann, Lillehammer, Landstreff Stavanger, Landstreff Telemark, Landstreff Fredriksten, Romerikstreffet, Vrengefesten, Russeservice og Russedress er samarbeidspartnere for årets russekampanje!

 

Continue Reading
Advertisement
You may also like...

More in Russ

To Top