Connect with us

Russebuss

25 Hamargutter dømt til å betale 372.000 kroner etter salg av russebuss

ww.h-a.no skriver i dag om 25 Katta-russegutter tapte i retten etter å ha solgt en russebuss med store feil og mangler.Videre skriver journalist Christian E. Bergheim i H-A

I 2013 solgte 25 avgangselever ved Hamar katedralskole en russebuss til en gruppe jenter i Lillehammer. Kjøpesummen var 220.000 kroner for bussen, som ifølge vognkortet skulle være godkjent for 47 sitteplasser.

Etter kjøpet hadde funnet sted, viste det seg at bussen i realiteten kun var godkjent for åtte sitteplasser. Bussen hadde også tekniske mangler som jentene hevdet guttene måtte ha hatt kjennskap til da de solgte kjøretøyet. Jentene fikk aldri brukt bussen, og måtte i stedet punge ut en gang til for en annen buss.

Rettssak
Konflikten havnet til slutt i rettsvesenet, hvor jentene som kjøpte bussen gikk til sivilt søksmål for å heve kjøpet og få igjen pengene.
– Jeg ville aldri hatt samvittighet til å selge dem bussen med en så stor feil hvis jeg visste om den. Det var aldri meningen å lure noen, sa guttenes bussjef, Henrik Sveen, i retten.
Grunnen til at guttene som eiere fra 2012 ikke var kjent med setebegrensningen, skal ha vært at bussens vognkort aldri ble endret da den skiftet eier for første gang i 2005. Guttene forholdt seg derfor til det de trodde var et gyldig vognkort.

Tekniske feil
Bussen hadde også en rekke tekniske mangler som de nye eierne ikke ble opplyst om. Hedmarken tingrett kommer med en nådeløs vurdering av guttenes kjennskap til bussens tekniske tilstand:

– Retten finner at innholdet av mangellappene og konsekvensene av disse var noe selgerne måtte kjenne til. Flere av selgerne var til stede under kontrollen, og selgerne hadde ingen rimelig grunn til å være uvitende om kontrollrapportene. Samlet finner retten at selgerne i alle tilfeller har utvist en slik grad av uaktsomhet at de må sies å måtte kjenne til innholdet av mangellappene, står det i dommen.

Må betale 372.657 kroner
Hedmarken tingrett har nå konkludert med at kjøpet må heves. Dette betyr at bussen tilbakeleveres de tidligere eierne, og at russejentene i Lillehammer får tilbake kjøpssummen, samt kostnader for utbedring av tekniske feil.Tirsdag ble de tidligere Katta-elevene dømt til å betale tilbake 250.852 kroner i bytte mot den gamle bussen – som nå er verdt bare 20.000 kroner. I tillegg må guttene betale 121.805 kroner i saksomkostninger. Totalsummen er dermed på 372.657 kroner.Dersom summen fordeles likt mellom de 25 russeguttene, må hver og en betale snaut 15.000 kroner for å få saken ut av verden.

Det er foreløpig ikke kjent om guttene vedtar eller anker avgjørelsen.

Saken er hentet fra H-a.no se hele saken Her

Bilde: Faksmile fra H-ha.no
Continue Reading
Advertisement
You may also like...

More in Russebuss

To Top